MarketingModerato
Politika

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije održat će se 10. 11. 2020.

sjednica gervais

38. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije 10. 11. 2020.

Sjednicu Gradskog vijeća u Centru Gervais uz uvažavanje Odluka Stožera civilne zaštite o ograničavanju društvenih okupljanja možete pratiti LIVE na našem portalu.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije Predsjednik Gradskog vijeća Fernando Kirigin, dipl. oec., v.r. saziva 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Opatije koja će se održati 10. studenog 2020. s početkom u 16,00 sati u Centru Gervais

Za sjednicu predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 25 turističke zone uz naselje Katinići T1-6
Izlagači: Zdenko Tupanjac – Pročelnik UO za prostorno uređenje

2. Prijedlog Odluke o preimenovanju ulice Varljenska cesta u Opatiji u ulicu Ivana Brozine Slovana
Izlagači: Neven Varljen – Vijećnik

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija
Izlagači: Gordan Filinić – Zapovjednik JVP Opatija

4. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

5. Informacija o provedbi zaključka Gradskog vijeća u svezi izrade nove Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

7. Izvješće o radu gradonačelnika za siječanj-lipanj 2020.
Izlagači: Ivo Dujmić – Gradonačelnik

8. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički susatv i upravljanje imovinom

MarketingModerato

9. Prijedlog Odluke o prodaji k.č. 126 upisne u zk.ul. 1261 k.o. Volosko
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički susatv i upravljanje imovinom

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

11. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

12. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

13. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u O.Š. R. K. Jeretov Opatija za školsku godinu 2020/2021
Izlagači: Tamara Sergo – Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

14. Prijedlog Odluke o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
Izlagači: Helena Masarić-Pročelnica UO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

16. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Izlagači: Filip Vlah – Pročelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša

17. Izvješće o utrošku sredstava iz tekuće proračunske rezerve za razdoblje od 01.10. do 31.10. 2020. godinu

55555

Zadnje novosti

To Top