MarketingMariner keramika
Kastav

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

Kastav

U četvrtak, 11. ožujka 2021. godine u 18.00 sati u Domu Braće Matešić, Kastav, Šporova jama 2 održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva.

Pogledajte ovdje dnevni red 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva:

Točke dnevnog reda (15):

1. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Kastva
Izlagači: Biljana Maljković – Pročelnica Upravnog odjela opće poslove i društvene djelatnosti

2. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Marko Petretić, DLS d.o.o., marko@dls.hr

3. Odluka o financiranju programa predškole
Izlagači: Neva Andonov – Savjetnica za odnose s javnošću i organizaciju događaja

4. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a – UPU 1
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

5. Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Grada Kastva
Izlagači: Dalibor Babić – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

7. Odluka o proglašenju ostale komunalne infrastrukture Grada Kastva javnim dobrom u općoj uporabi
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

8. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za javnu odvodnju na području Grada Kastva
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

MarketingMariner keramika

9. Odluku o prodaji nekretnina k.č. 8104/16, k.o. Kastav i dr.
Izlagači: Krešimir Vidović – Pročelnik upravnog odjela za financije i razvoj

10. III. Izmjene i dopune Statuta Grada Kastva
Izlagači: Biljana Maljković – Pročelnica Upravnog odjela opće poslove i društvene djelatnosti

11. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
Izlagači: Biljana Maljković – Pročelnica Upravnog odjela opće poslove i društvene djelatnosti

12. Nagrade Grada Kastva za 2021. godinu
Izlagači: Arsen Jardas – Vijećnik

13. Izvještaj Gradonačelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine

14. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec listopad, studeni i prosinac 2020. godine i siječanj 2021. godine

15. Vijećnička pitanja

 

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top