Marketing
Opatija

27. sjednicu Gradskog vijeća Opatija možete pratiti uživo ovdje

sjednica

Današnju 27. sjednicu Gradskog vijeća Opatija koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije s početkom  u 16:00 sati možete pratiti uživo na našem portalu.

Dnevni red sjednice:

1. Informacija o postupku davanja koncesijskih odobrenja za 2020. godinu Predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije
Izlagatelj/i: Filip Vlah
2. Izvješće o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije“, te ostali zahtjevi za izmjene planova, s prijedlogom zaključaka
Izlagatelj/i: Zdenko Tupanjac
3. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
4. Prijedlog II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
5. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu
Izlagatelj/i: Tamara Sergo
6. Prijedlog Programa projekta „Grad Opatija-prijatelj djece“ za razdoblje 2020.-2024. i Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Zlata Torbarina
7. Prijedlog programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
9. Prijedlog godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah
10. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu Izvjestitelj: predstavnik Sportskog saveza Grada Opatije
11. Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu Izvjestitelji: Sara Sušanj, predsjednica Savjeta mladih i Kristian Tončić, potpredsjednik
12. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Izlagatelj/i: Ivo Dujmić, Tamara Sergo
13. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020. do 2022. godine
Izlagatelj/i: Tamara Sergo
14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatija za 2020. godinu
Izlagatelj/i: Tamara Sergo
15. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
Izlagatelj/i: Filip Vlah
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama
Izlagatelj/i: Helena Masarić
17. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Oprić
Izlagatelj/i: Helena Masarić
18. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije Izvjestiteljica: predsjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja
19. Izvješće o raspisanom natječaju za prodaju nekretnine s prijedlogom odluke (Napomena: materijal će se dostaviti naknadno, jer je otvaranje ponuda 11.12.2019.)
Izlagatelj/i: Helena Masarić
20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak
Izlagatelj/i: Helena Masarić
21. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Izlagatelj/i: Helena Masarić
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
Izlagatelj/i: Helena Masarić
23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika
Izlagatelj/i: Zlata Torbarina
24. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
Izlagatelj/i: Ivo Dujmić
25. Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za studeni 2019. godinedujmić

Marketing

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top