Marketing
Opatija

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 24. svibnja 2019.

kirigin

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije – 24. svibnja 2019.

Sjednicu možete pratiti LIVE ovdje

Za 21. sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija
Izlagatelj/i: Zdenko Tupanjac

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
Izlagatelj/i: Filip Vlah

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
Izlagatelj/i: Filip Vlah

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini
Izlagatelj/i: Danijel Jerman

5. Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samoupraveza pedagošku godinu 2019./2020.
Izlagatelj/i: Danijel Jerman

6. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2018. godinu

Izvjestitelji: Kristian Tončić, predsjednik i Sara Sušanj, zamjenica predsjednika

7. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah

8. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Izlagatelj/i: Filip Vlah

9. Informacija o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine

10. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine k.č. 516/1 k.o. Volosko
Izlagatelj/i: Helena Masarić

MarketingMNK Gorovo

11. Izvješće o natječaju za prodaju nekretnine za prodaju k.č. 818/1 k.o. Ika-Oprić
Izlagatelj/i: Helena Masarić

12. Prijedlog odluke o prijenosu imovine na Dječji vrtić
Izlagatelj/i: Danijel Jerman

13. Analiza stanja sustava Civilne zaštite u 2018. i Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2019. godinu

Izvjestitelj: zapovjednik JVP Opatija

14. Prijedlog rješenja o imenovanju članova povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Izlagatelj/i: Filip Vlah

15. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Izlagatelj/i: Fernando Kirigin

16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice V.C.Emin Opatija Izvjestiteljica: ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice

17. Prijedlozi zaključaka Odbora za društvene djelatnosti:
Izlagatelj/i: Gordana Grgurina

17.1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju sponzorstva

17.2. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju zamolbi za sponzorstvo

18. Informacija o utrošku tekuće proračunske za ožujak i travanj 2019. godine

 

 

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top