Marketing
Kastav

20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

kastav noć
Gradsko vijeće grada Kastva održati će 04. srpnja 2019. godine 20. Sjednicu Gradskog vijeća
Sjednica je zakazana za 19 sati a ovo su točke dnevnog reda o kojima će raspravljati:
1. Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Ana Saršon
2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu
  Izlagatelj/i: Marijan Čančarević
2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2019. godine
 
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija
  Izlagatelj/i: mr.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
4. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva
  Izlagatelj/i: dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.
5. I. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Krešimir Vidović
6. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
8. III. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Ema Harej Čargonja
9. Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
10. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
11. Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
12. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnosti
  Izlagatelj/i: Arsen Jardas
13. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
14. Vijećnička pitanja

 

55555

Zadnje novosti

To Top