MarketingMNK Gorovo
Kastav

20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

kastav noć
Gradsko vijeće grada Kastva održati će 04. srpnja 2019. godine 20. Sjednicu Gradskog vijeća
Sjednica je zakazana za 19 sati a ovo su točke dnevnog reda o kojima će raspravljati:
1. Izvještaj Mandatne komisije o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Ana Saršon
2. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za 2018. godinu
  Izlagatelj/i: Marijan Čančarević
2.1. Izvještaj o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2019. godine
 
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-2c-Klesarija
  Izlagatelj/i: mr.sc. MAJA MATULJA KOS dipl.ing.arh.
4. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva
  Izlagatelj/i: dr.sc. Ivica Barišić, dipl.ing.prom.
5. I. Izmjene i dopune proračuna Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Krešimir Vidović
6. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
7. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2019. godinu
  Izlagatelj/i: Cvetka Šćepanović
8. III. Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Ema Harej Čargonja
9. Odluka o kupnji nekretnina dio k.č. 6649/2, k.č. 6679/9 i k.č. 6679/10, sve u k.o. Kastav
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
10. Odluka o kupnji nekretnine k.č. 6311/3 k.o. Kastav
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
11. Izmjene i dopune odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada gradskih upravnih tijela Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
12. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnosti
  Izlagatelj/i: Arsen Jardas
13. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva
  Izlagatelj/i: Vedran Padovan
14. Vijećnička pitanja

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top