MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Kastav

19. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

Kastav

25. travnja 2019. godine s početkom u 18:00 održati 19. Sjednica Gradskog vijeća Grada Kastva

U nastavku donosimo denevni red:

1. Izvješće o radu davatelja javne usluge u 2018. godini na području Grada Kastva, izlagatelj: KD Čistoća d.o.o.

2. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva, izlagateljica: Cvetka Šćepanović

3. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja N1a Kastav – UPU 1, izlagateljica: Lili Bračun

4. Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-a-UPU 1, izlagateljica: Cvetka Šćepanović

5. Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Kastva za 2018. godinu, izlagatelj: Krešimir Vidović

6. Odluka o raspodjeli rezultata Grada Kastva za 2018. godinu, izlagatelj: Krešimir Vidović

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu, izlagateljica: Cvetka Šćepanović

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2018. godinu, izlagateljica Cvetka Šćepanović

9. Program de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2019. godini, izlagateljica: Neva Andonov Lipovac

10. Odluka o visini spomeničke rente, izlagatelj: Krešimir Vidović

MarketingMariner keramika

11. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Kastva za 2018. godinu, izlagateljica: Patricija Meandžija

12. Odluka o zamjeni nekretnina u k.o. Kastav Grad Kastav – Vargon d.o.o., izlagatelj: Vedran Padovan

13. Odluka o kupnji nekretnine dio k.č. 3810/4 k.o. Kastav, izlagatelj: Vedran Padovan

14. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva, izlagatelj: Tomislav Špoljarić

15. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za sport i tjelesnu kulturu, izlagatelj: Arsen Jardas

16. Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora kulturu i tehničku kulturu, izlagatelj: Arsen Jardas

17. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za 2019. godinu

18. Odluka o dodjeli nagrade Grada Kastva za životno djelo

19. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za mjesec siječanj i veljaču 2019. godine

20. Vijećnička pitanja

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top