MarketingMNK Gorovo
Opatija

Obuka Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

savjet mladih

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj provela je jednodnevnu obuku članova savjeta mladih

Obuka se održala u Rijeci u petak, 19. travnja 2019. godine u organizaciji Savjeta mladih Primorsko-goranske županije.

Održali su ju predavači iz Udruge gradova koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa savjetima mladih te je ista bila namijenjena županijskom Savjetu mladih te svim gradskim i općinskim savjetima mladih na području Primorsko-goranske županije, ali i službenicima koji su zaduženi za praćenje njihovog rada. Cilj obuke bio je pružiti korisne informacije i praktične alate za unapređenje rada savjeta.

Obuci su prisustvovali predstavnici savjeta mladih i stručnih službi: Primorsko-goranske županije, Grada Opatije, Grada Kastva, Grada Crikvenice i Općine Kostrena.

Program Obuke sastojao se od tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih.

Isti dan održan je i radni sastanak predstavnika županijskog savjeta mladih i lokalnih savjeta mladih s ciljem bolje međusobne suradnje, aktiviranja lokalnih savjeta mladih te uključivanjem mladih u aktivnosti na županijskoj i lokalnoj razini.

MarketingMNK Gorovo

Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe te težnje mladih osoba za afirmacijom. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.

Što je to Savjet mladih?

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potrebe i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Putem savjeta mladi mogu iskazati svoje mišljenje, savjete i preporuke te predložiti promjene koje će zadovoljiti mlade osobe u određenoj sredini.

Članovi savjeta mladih su mladi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života, iz redova udruga mladih i za mlade, učeničkih vijeća, studentskih zborova, podmladaka političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i neformalnih skupina mladih (s boravištem ili prebivalištem na području lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj djeluju).

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top